Slowlajf - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF pomaga zapobiegać i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w organizacjach oraz promuje sposoby dbania o zasoby energetyczne.